Staff Training as a Method for Developing the Company in Times of Crisis

Desislava Petrovska - Maymunkova

Анотация


This report describes a study with topic „Staff Training as a Method for Developing the Company in Times of Crisis”. In a complicated economic and financial situation training and development of human resources becomes a necessary which allows achieving maximum results with relatively small investments.

Ключови думи


human capital; qualification; Management Strategy

Източници


Lucas, R., “On the Mechanics of Economic Development”, Journal of Monetary Economics,Vol. 22, pp. 3-42, 1988.

Velev, Ml.q Otshenka I analiz na firmenata konkurentosposobnost, Softtryd, Sofiya, 2004, ISBN954-9725-88-Х

Vladimirova, K. Upravlenie na choveshkite resursi: strategii, standarti I praktiki, Sofiya, Stopanstvo, 2006, ISBN 978-954-494-690-6

Evropeyska kvalifikacionna ramka za uchene prez tsheliya zhivot , 2009, ISBN 978-92-79-08469-0.

Shopov, D., avt. Kolektiv, Naruchnik po upravlenie na choveshkite resursi, Trud I pravo, Sofiya, 2002, ISBN 954-608-072-1.

Amstrong, M., Osnovni tekhiki na upravlenie, Delfin pres, Burgas, 1994

Kostova, S., I. Petrov, Upravlenie na prodazhbite, Krisan-S, Sofiya, 2007, ISBN 978-954-90733-5-5.

http://www.bia-bg.com/project/

www.investor.bg

www.capital.bg

http://iip.bg
##submission.copyrightStatement##

##submission.license.cc.by-nc-nd4.footer##