Подходи за структуриране на портфейл от ЦК в контекста на класическите теории

Георги Христов, Боян Ломев

Анотация


Целта на изследването е да бъдат разгледани възможностите за съставяне на портфейли от рискови ценни книжа според класическата портфейлна методология на Хари Марковиц и да се потърси резултат за тяхната ефективност и перспективност, на базата на реални пазарни данни, като се използва спорен, но поведенчески обоснован, действително прилаган подход, от практиката на българско управляващо дружество.

Ключови думи


Портфейлен подход; оптимална граница; инвестиционен мениджмънт; поведенчески финанси; инвестиционен дискурс##submission.copyrightStatement##

##submission.license.cc.by-nc-nd4.footer##