Предпоставки и фактори за корупцията в публичната администрация на Република България

Нешо Димитров Малчев

Анотация


Настоящият доклад представя корупцията като глобална заплаха, която се проявява както по отношение на икономическото развитие на отделните страни и за международните им връзки, така и по отношение на световната икономика и политика като цяло. Различните форми на злоупотреба с власт за лично или групово облагодетелстване в ущърб или за сметка на обществения интерес придобиват особено голяма актуалност в страните в преход, които са изправени пред необходимостта едновременно да изграждат новите демократични институции и да създават нужните предпоставки за развитието на пазарни стопански отношения.

Ключови думи


корупция

Източници


Корупционни практики и превенция на корупцията. Учебно помагало. Център за изследване на демокрацията. София, 2004 г.

Влахов, Ив. Икономика и корупция. „Антикорупция". С, 2000.

Стойчев, Ст. Конституционно право. С, 2002, с. 425.

Стефанова, М. Местна власт и местно самоуправление. София

Антикорупция. Учебно помагало. Коалиция 2000 и Център за изследване на демокрацията. София.

Корупция и антикорупция. Център за изследване на демокрацията. София.

Интернет източници:

http://www.anticoiruption.bg

http://www.bulgariagateway.org/bg/58/browser.php?cat_Jd=1 type=article

http://www.vitosha-research..com/publications.php?c=415&bc=67&start=5&max=5

http://www.csp-sofia.org/docs/publications.phtml

http://www.vitosharesearchxom/publications.php?c=415&bc=67&start=5&max
##submission.copyrightStatement##

##submission.license.cc.by-nc-nd4.footer##