Изменения в световния икономически ред и стратегии на главните участници в него

Georgi Chankov Georgiev

Анотация


Историческият преглед и съвременните данни свидетелстват за преместване на промишления капитал и оттам на центъра на световното стопанство от САЩ към Китай. САЩ трябва да избират между няколко стратегии в опит да овладеят и спрат тази тенденция. Стратегиите се колебаят между пълен изолационизъм и по-нататъшен интервенционизъм. Последните политически промени там са насочени към вътрешна консолидация на ресурсите, отказ от либералния интервенционизъм и протекционистични мерки. Сега оформящата се стратегия се съсредоточава върху Китай като главен партньор и съперник. Провалът на модела „Кимерика“ предизвиква опит за „сдържане“ на Китай чрез мрежа от многостранни и двустранни споразумения за свободна търговия, водени от САЩ. Китайската стратегия залага на изграждането на Евразийски стопански блок чрез инфраструктурни проекти като „Един път – един пояс“. Двете стратегии са в сблъсък помежду си, но рисковете на ядрената война предполагат и неочаквани компромиси.

Цял текст:

Changes in the world economic

Източници


Amadeo, K. (2015), Why Is the U.S./China Trade Deficit So High?, av. at: https://www.thebalance.com/u-s-china-trade-deficit-causes-effects-and-solutions-3306277

Brzezinski, Zb. (2009), The Group of Two that could change the world, The Financial Times, av. at: https://www.ft.com/content/d99369b8-e178-11dd-afa0-0000779fd2ac

Ferguson, N. (2008), Team Chimerica, W. Post, November 18, 2008

Friedman, Th. (2008), China to the rescue?, The New York Times, November 2008, av. at: http://www.nytimes.com/2008/12/21/opinion/21iht-edfriedman.1.18844111.html

Galbraith, J. (1983), The Anatomy of Power, Boston: Houghton Mifflin

Golijski, P. (2016), Globalnijat kapital ot Konstantinopol do Nyu York, av. At: http://glasove.com/categories/komentari/news/globalniyat-kapital-ot-konstantinopol-do-nyu-jork-chast-i

Habova, A. (2015), Silk Road Economic Belt: China’s Marshall Plan, Pivot to Eurasia or China’s Way of Foreign Policy, KSI Transactions on KNOWLEDGE SOCIETY, Volume VIII, Number 1, March 2015

Joneva, Elizabet (2015), The Chinese insecurity, The Silk Road – Collection of Papers from the Third International Conference on Chinese Studies, Confucius Institute in Sofia

LaRouche (2015), The United States Can Stop Killing and Dying, and Start Building Again, av. at: https://larouchepac.com/20151229/us-joins-new-silk-road

Lenin, Vl. (1917), Imperialism, the Highest Stage of Capitalism, av. at: http://www.esperanto.mv.ru/Marksismo/Lenin_Imperialism/imp.html#c3

Leonard, M. (2012), China 3.0, European Council on Foreign Relations, London, av. at: http://www.ecfr.eu/page/-/ECFR66_CHINA_30_final.pdf

Leonidov, M. (2013), Krayat na Kimerika, Geopolitika, av. at: http://geopolitica.eu/spisanie-geopolitika-broi-6-2012/1345-krayat-na-kimerika

Kennedy, S. (2015), Building China’s „One Belt, One Road”, av. at: https://www.csis.org/analysis/building-china%E2%80%99s-%E2%80%9Cone-belt-one-road%E2%80%9D

Kupchan, Ch. (2002), The end of the American era. US foreign policy and the geopolitics of the twenty-first century. Knopf, New York

Ohmae, K.( 1985), Triad Power: The Coming Shape of Global Competition, Free Press

Pezzini, М.(2016), An emerging middle class. OECD Development Centre, OECD Observer, Av. at: http://oecdobserver.org/news/fullstory.php/aid/3681/An_emerging_middle_class.html

Stefanov, N. (2016), Strategijata na haosa, av. at:, http://avtorski.pogled.info/article/71872/Strategiyata-na-haosa-bezhantsite-i-t-nar-evropeiski-humanizam
##submission.copyrightStatement##

##submission.license.cc.by-nc-nd4.footer##