Използване на видео материали за обучителни цели

Daniel Panchev

Анотация


Днешните поколения, които пристъпват в университетите или продължават своето професионално обучение в бизнес организациите не могат да бъдат мотивирани и ангажирани към обучителния процес само с досега съществуващите методи. Те трябва да бъдат допълнени, а някои от тях заменени, с нови интерактивни техники. Това се налага от факта, че дигиталното поколение има друга ценностна система и поведение. Днес използването на видео за поднасянето на информацията е често срещана практика. Настоящия доклад разглежда използването на видео материали в присъствените и електронни курсове на обучение.

Ключови думи


eLearning; X, Y, Z generation; YouTube

Източници


Jana Sosnowski, 2015. Advantages & Disadvantages of Schools Using Multimedia (Online) Available at: < http://education.seattlepi.com/advantages-disadvantages-schools-using-multimedia-3099.html > [Accessed July, 30th, 2015].

Khan Academy, (Online) Available at: [Accessed , July, 23rd, 2015].

Liuzzo, J., 2011. InsightExpress’ mobile consumer research (Online) Available at: [Accessed September, 13th, 2015].

MON, (Online) Available at: [Accessed August, 15th, 2015].

Prodanov, Hr., 2012. Digitalnata politika. Sofia: Faber

Plamenova, M., 2012. Obuchenie chrez video. (Online) Available at: [Accessed , July, 23rd, 2015].

United Nations (Online), Available at: [Accessed September, 01st, 2015].

University of Hamburg (Online) Available at: [Accessed September, 01st, 2015].

Video Arts (Online) Available at: [Accessed August 9th, 2015].

Waterworth, N., 2013. (Online) Available at: < http://www.talentedheads.com/2013/04/09/generation-confused/> [Accessed September, 01st, 2015].

YouTube (Online), Available at: [Accessed September, 10th, 2015].

EduTopia (Online), Available at: [Accessed September, 8th, 2015].
##submission.copyrightStatement##

##submission.license.cc.by-nc-nd4.footer##