Основни методи и модели за оптимизиране на архивиране и възстановяване на бази от данни в MS SQL Server Express

Ivan Kuyumdzhiev

Анотация


Статията изследва проблема свързан с избор на стратегия за архивиране и възстановяване на една и съща база от данни при увеличаване на нейния размер в резултат от работата на свързаните с нея системи. Предложен е метод за провеждане на тестове и е разработена система, която да ги автоматизира. Резултатите от тестовете показват, че ефективността на частичните архиви намалява с нарастване на базата от данни, а последният архив на транзакционния лог отнема двойно повече време за възстановяване от предхождащите го – въпреки еднаквия им размер. Резултатите от изследването са важни, защото позволяват вземане на информиран избор за стратегия за архивиране на използваната база от данни в текущия и бъдещи периоди;

Ключови думи


backup; restore; SQL Server; databases

Източници


Aust, D., Kubicek, D., Pokolm, J., 2010. Oracle APEX und Oracle XE in der Praxis. Hüthig Jehle Rehm. p. 295

BSI Group. 2008. BS ISO/IEC 27005:2008 Information technology - Security techniques - Information security risk management. London: BSI Group

Desai, А. 2000. SQL Server 7 Backup & Recovery. Mcgraw-Hill Osborne Media

Georeference, 2015. Oracle Express Edition, [online] Available at: [Accessed November, 15th, 2015].

George, R., Delano, L.,2006.SQL Server 2005 Express Edition Starter Kit. Wrox

GFI, 2015. What are the size limitations for Microsoft SQL Server Express databases?, [online] Available at: [Accessed November, 15th, 2015].

Jorgensen, A., Wort, S.,LoForte .R and Knight, B., 2012.Professional Microsoft SQL Server 2012 Administration. Wrox

Kasheva, M. and Kuyumdzhiev, I. and Tuleshkova, O., 2009. Bazi ot danni. Varna: Nauka I ikonomika, p. 49-50.

Masood-Al-Farooq, B. 2014. SQL Server 2014 Development Essentials.Packt Publishing p. 10

Microsoft Press. 2008. 6231A Maintaining a Microsoft SQL Server 2008 Database. Microsoft Press p.3.2

Microsoft, 2015. Microsoft SQL Server 2008 R2 RTM - Express, [online] Available at: [Accessed November, 15th, 2015].

Microsoft, 2015. What's New in SQL Server 2016, October Update, [online] Available at: [Accessed November, 15th, 2015].

Microsoft, 2015. Estimate the Size of a Database, [online]

Available at: [Accessed November, 15th, 2015].

Microsoft, 2015. SQL Database Management Objects (SQL-DMO), [online] Available at: [Accessed November, 15th, 2015].

Microsoft, 2015. Data Collection, [online] Available at: [Accessed November, 15th, 2015].

Microsoft, 2015. Partial Backups, [online] Available at: [Accessed November, 15th, 2015].

Simmons, K. and Carstarphen, S.,2012. Pro SQL Server 2012 Administration. Apress, DOI: http://dx.doi.org/10.1007/978-1-4302-3916-1

Strate, J and Krueger, T., 2012. Expert Performance Indexing for SQL Server 2012. Apress, DOI: http://dx.doi.org/10.1007/978-1-4302-3742-6

Walters, R. and Fritchey, G., 2012.Beginning SQL Server 2012 Administration.Apress
##submission.copyrightStatement##

##submission.license.cc.by-nc-nd4.footer##