ПРИЛАГАНЕ НА ПРОЦЕСЕН ПОДХОД ПРИ ТРУДОВОТО ПОСРЕДНИЧЕСТВО В ДИРЕКЦИЯ „БЮРО ПО ТРУДА”

Venelin Terziev, Ekaterina Arabska

Анотация


Статията разглежда актуални въпроси във връзка с постигане на ефективност в социална сфера, по-конкретно ефективността на работа на публичните служби по заетостта в съвременните динамични условия на икономическата и социална среда, разглеждайки Дирекция „Бюро по труда“ като институция на пазара на труда. Дефинирайки основни технологични процеси, изследването представя възможности за постигане на ефективна социална политика на основата на въвеждане на процесен модел на работа и определяне на необходимата ресурсна осигуреност.

Ключови думи


пазар на труда, социална ефективност, процесен модел

Източници


Agentsiya po zaetostta: http://www.az.government.bg/.

Prinos na publichnite sluzhbi po zaetostta kam strategiyata „ES 2020“. Dokument za strategiyata na PSZ za 2020.

Protsesi v trudovoto posrednichestvo v Direktsiya „Byuro po truda“. MTSP, Tsentar za razvitie na choveshkite resursi i regionalni initsiativi: http://distancelearning.ncpedu.net/.

Terziev, V. 2015a. Predizvikatelstva pred sotsialnoto programirane v konteksta na nasarchavaneto na sotsialnata aktivnost i reguliraneto na sotsialnoto razvitie chrez aktivni politiki, Primaks- Ruse.

Terziev, V. 2015b. Vliyanie na aktivnite sotsialni politiki i programi v perioda na aktivni transformatsii na ikonomikata v Balgariya, Primaks- Ruse.

Terziev, V., Arabska, E. 2015. Theoretical and methodological basis of social programming and social activity. Kolektivnaya monografiya “Sotsialyno-ekonomicheskie i pravovaye osnovay razvitiya ekonomiki”, 2015, Ufa, Aeterna. Rossiya, 3-183.

Zakon za nasarchavane na zaetostta (v sila ot 01.01.2002).
##submission.copyrightStatement##

##submission.license.cc.by-nc-nd4.footer##