ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА ПРЕД ПРЕДОСТАВЯНЕ НА АДМИНИСТРАТИВНИ УСЛУГИ В АГЕНЦИЯ ПО ЗАЕТОСТТА

Venelin Terziev, Ekaterina Arabska

Анотация


Статията разглежда необходимостта от прилагане на нови подходи и модели в публичните служби по заетостта за постигане на социална ефективност. Изходна основа на създаването на модел за ефективно провеждана социална политика в областта на пазара на труда и заетостта е определянето на основните технологични процеси при осъществяването на дейностите в Агенция по заетостта. За тази цел, чрез дефиниране и конкретизиране на дейностите и стъпките, съдържащи се във всеки един от процесите, осъществявани от Дирекции „Бюро по труда“, се предлага модел, фокусиран върху постигане на удовлетвореност, разполагащ с инструменти за рационализиране на управленските решения, осигуряване на качество на административното обслужване и повишаване на ефективността на провежданата социалната политика.

Ключови думи


пазар на труда, публични служби по заетостта, процесен модел, социална ефективност

Източници


Protsesi v trudovoto posrednichestvo v Direktsiya „Byuro po truda“. MTSP, Tsentar za razvitie na choveshkite resursi i regionalni initsiativi: http://distancelearning.ncpedu.net/.

Terziev, V. 2015a. Predizvikatelstva pred sotsialnoto programirane v konteksta na nasarchavaneto na sotsialnata aktivnost i reguliraneto na sotsialnoto razvitie chrez aktivni politiki, Primaks- Ruse.

Terziev, V. 2015b. Vliyanie na aktivnite sotsialni politiki i programi v perioda na aktivni transformatsii na ikonomikata v Balgariya, Primaks- Ruse.

Terziev, V., Arabska E. 2015a. Otsenka na efektivnostta na sotsialnoto programirane. Fifth international scientific and applicative conference KNOWLEDGE- WHO AND WHAT, 21-25 May 2015, Bansko, Bulgaria, ISSN 1857-92, Volume 9, 115-125.

Terziev, V. Arabska, E. 2015b. Savremenni aspekti v otsenyavane efektivnostta na sotsialnoto programirane. Mezhdunarodna nauchna konferentsiya „Obrazovanie, nauka, ikonomika i tehnologii", 25-26 yuni 2015g., Universitet „Prof. d-r Asen Zlatarov“. Upravlenie i obrazovanie, TOM XI (4) 2015, 24-33.

Terziev, V., Arabska, E. 2015c. Theoretical and methodological basis of social programming and social activity. Kolektivnaya monografiya „Sotsialyno-ekonomicheskie i pravovayeosnovay razvitiya ekonomiki”, 2015, Ufa, Aeterna. Rossiya, 3-183.
##submission.copyrightStatement##

##submission.license.cc.by-nc-nd4.footer##