РАЗВИТИЕТО НА КОНЦЕПЦИЯТА ЗА ОТЧЕТНОСТТА ВЪВ ВРЪЗКА С ПОСТИГАНЕ НА РЕЗУЛТАТНОСТ В СОЦИАЛНОТО ПРОГРАМИРАНЕ

Venelin Terziev, Evgeniy Stoyanov

Анотация


Статията е свързана с разглеждането на принципни положения и тълкуването на някои проблеми в отчетността, прилагана в социалното програмиране. На базата на кратък анализ на ползвателите на отчетна информация е направен преглед на някои системно проявяващи се слабости в тази значима област, които конкретно създават условия да бъдат огледани както самата информация и възможностите за нейното оптимизиране, така и процесите на нейното натрупване, структуриране и приложение.

Ключови думи


отчетност, контрол, социално програмиране, програма

Източници


Futekova, N. 2012. Avtomatizatsiya na vnedryavaneto na ERP sistemi posredstvom instrument za analiz na biznes protsesi, (disertatsiya), S., UNSS.

Gable, G. 1998. Large package software. JGIM, vol.6/3.

Galuzina, S., Pupshis, T. 2006. Mezhdunarodnayy uchet i audit, M., Piter.

Kapiturov, V. A., Rumyantsev, S. V. 1997. Kontseptsii upravleniya i ih realizatsiya, M., VEZH,№9/1997.

Kaplan, R., Kuper, R. 2007. Funktsionalyno-stoimostnoy analiz, M., Vilyyams.

Kolev, N., IAM, TB, BSc v sluzhba na ustoychivoto razvitie, sp. Upravlenie i ustoychivo razvitie, S. Br.1/ 2008.

Martin, M. 1998. An ERP strategy, Fortune, vol. 2.

Mintzberg, H. 1979. The Structure of Organizations. Englewood Cliffs, NJ; Prentice-Hall.

Paliy, V. 1999. Kommentarii k mezhdunarodnaym standartam finansovoy otchetnosti, M., Askeri.

Rishar, Zh. 2003. Buhgalterskiy uchet: teoriya i praktika, M., Finansay i statistika.

Sariev, I. 2008. Menidzhmant na informatsiyata, Klasika i stil, S.

Semerdzhiev, Ts. 2007. Sigurnost i zashtita na informatsiyata, S., Klasika i stil.

Shishmanov, K. 2010. Integratsiya na biznes-prilozheniyata- vazhna stapka v razvitieto na informatsionnite sistemi na malki i sredni predpriyatiya, Sv., Tsenov.

Stoyanov, E. 2005a. Eklektika v modelnata oblast, Sbornik ot GNKonferentsiya na F-t Upravlenie i informatika pri UNSS, S.

Stoyanov, E. 2005b. Genezis na kontseptsiyata ERP, sp. Ikonomika i upravlenie, S.

Stoyanov, E. 2005c. Predizvikatelstvata na edna kontseptsiya, sp. Ikonomika i upravlenie, S.

Stoyanov, E. 2005d. Za prilozhenieto na edna uspeshna ideya, sp. Ikonomika i upravlenie, S.

Stoyanov, E. 2008. Metodicheski aspekti na Balansiranite karti za otsenka kato instrument za strategicheski kontrol (disertatsiya),S., UNSS.

Stoyanov, E. 2009. Sistemi za upravlenski kontrol, B., Libra skorp.

Varbanov, R., i kolektiv, Informatsionni tehnologii v biznesa, VT, Faber, 2009.
##submission.copyrightStatement##

##submission.license.cc.by-nc-nd4.footer##