Иновации, образование, качество

Павел Петров Певичаров

Анотация


В статията са разгледани някои аспекти, свързани с обучението и подготовката на кадри за прилагане на иновационни технологии.

Ключови думи


технологии; квалификация; обучение; качество

Източници


Bulgaria | Ranking Web of Universities: www.webometrics.info/en/europe/bulgaria.

Center for World University Rankings (CWUR) 2015. BgCopyright © 2015: http://cwur.org/2015/bulgaria.html.

Eurostat: nsi.bg/esdshd/eurostat.

Internet World Stat (IWS): http://www.internetworldstats.com/stats.htm.

IWS | „Показатели на трудовия пазар 2015“: http://www.internetworldstats.com/stats9.htm.

NSI: http://www.nsi.bg/bg/content/2108/брутен-вътрешен-продукт-бвп.

[Accessed September, 6th, 2015] for all.
##submission.copyrightStatement##

##submission.license.cc.by-nc-nd4.footer##