Обучение на персонала, като метод за развитие на фирмата в условията на криза

Десислава Петровска - Маймункова

Анотация


Докладът описва изследване на тема „Обучение на персонала, като метод за развитие на фирмата в условията на криза”. В условията на усложнена икономическа и финансова ситуация, обучението и развитието на човешкият капитал се превръща в необходимост, която дава възможност със сравнително малко инвестиции да се постигнат максимални резултати

Ключови думи


човешки капитал; професионална квалификация; стратегия за управление

Източници


Lucas, R., “On the Mechanics of Economic Development”, Journal of Monetary Economics,Vol. 22, pp. 3-42, 1988.

Велев, Мл., Оценка и анализ на фирмената конкурентоспособност, Софттрейд, София, 2004, ISBN954-9725-88-Х

Владимирова, К. Управление на човешките ресурси: стратегии, стандарти и практики, София, Стопанство, 2006, ISBN 978-954-494-690-6

Европейска квалификационна рамка за учене през целия живот, 2009, ISBN 978-92-79-08469-0.

Шопов, Д., авт. колектив, Наръчник по управление на човешките ресурси, Труд и право, София, 2002, ISBN 954-608-072-1.

Армстронг, М., Основни техники на управление,Делфин прес, Бургас, 1994

Костова, С., И. Петров, Управление на продажбите, Крисан-С, София, 2007, ISBN 978-954-90733-5-5.

http://www.bia-bg.com/project/

www.investor.bg

www.capital.bg

http://iip.bg
##submission.copyrightStatement##

##submission.license.cc.by-nc-nd4.footer##