Политики за селско и регионално развитие в Европа: социалното земеделие в общата стратегическа рамка (Хоризонт 2020)

Stela Atanasova Todorova, Стела Тодорова, Петър Маринов

Анотация


Социалното земеделие (СЗ) е бързо развиващ се сектор в европейския контекст за развитие на селските райони, но  Европейският икономически и социален комитет (2013 / C 44/07) подчертава, че СЗ трябва да се планира и реализира в рамките на новата политика за развитие на селските райони(2014-2020), за да могат да бъдат получени положителни резултати. Концепцията за СЗ може да бъде свързана със земеделието като мултифункционална дейност, давайки на земеделската практика нови значения и функции, включващи социални услуги, лечение и рехабилитация, образование и обучение, и подкрепа. В допълнение, селското стопанство трябва да се разглежда като средство за заетост и социална интеграция на групите,  толкова различни като личности,  които са безработни или живеят с умствена изостаналост, психични разстройства или зависимости. В резултат на иновативни дейности социалното земеделие допринася за социалната икономика, селското и регионално развитие, както и е подкрепа за нова агро-социална парадигма. Това са предимно дейности, свързани с ендогенните ресурси на територията, които генерират нови предприятия, заедно с допълнителни дейности, които да консолидират икономическата мрежа като основа за регионалното развитие.
##submission.copyrightStatement##

##submission.license.cc.by-nc-nd4.footer##