Използване на социалните медии в процеса на наемане на служители в организацията

Tatyana Petrova Kicheva

Анотация


Процесите на набиране и подбор на персонал се промениха значително с появата на социалните мрежи, с глобализацията на труда и повишената мобилност на таланти. Има твърде много канали за набор на потенциални кандидати и твърде много кандидати. Технологиите промениха начина, по който работодателите гледат на потенциалните служители. Напоследък все по често се коментира въпросът "за" или "против" правенето на подбор и търсенето на кандидати в социалните мрежи. Целта на този доклад е да изследва социалните мрежи като метод за наемане на работници и служители в организациите.


Цял текст:

Use of social media in the hir.

Източници


Георгиева, Б., (2015), Социалните мрежи – нов начин за работа в ЧР,[online],https://www.linkedin.com/pulse/, [посетен на 20.08.2015]

Иванов, М, (2010), Проучване: Ролята на социалните мрежи при наемането на служители, ,[online],http://newtrend.bg/social-media/sotsialnite-mrezhi-stavat-vse-po-vazhni-pri-nabiraneto-na-personal, [посетен на 15.07.2015]

Иванова, М. (2013), Седем инструмента за подбор, от които имате нужда, [online],http://www.capital.bg/biznes/vunshni_analizi/2013/06/25/2089921_sedem_instrumenta_za_podbor_ot_koito_imate_nujda/,[посетен на 08.06.2015]

Каменов, К.(2013) Професионално "шпиониране", [online],http://www.karieri.bg/karieren_klub/suveti/2171089_profesionalno_shpionirane/, [посетен на 08.06.2015]

Клисарска, М., (2012), Social Recruiting, или новите роли на специалистите по подбор, [online],http://www.capital.bg/biznes/vunshni_analizi/2012/04/04/1801900_social_recruiting_ili_novite_roli_na_specialistite_po/, [посетен на 08.06.2015]

Рам, М. (2009), LinkedIn – любима платформа на работодателите, [online], http://www.nova-rabota.com/2009/07/16/linkedin-employers-favorite-platform/, [посетен на 08.06.2015]

Brown, NJ & Swain, A 2012, The professional recruiter's handbook: Delivering excellence in recruitment practice, 2nd edn, Kogan Page Limited, Walnut Street, Philadelphia, USA, [online],http://common.books24x7.com.ezproxy.usq.edu.au/toc.aspx?bookid=49073, [Accessed June, 25th,2014]

Drum, K 2010, Using social media to attract & engage passive candidates, [online],http://www.ere.net/webinars/using-social-media-to-attract-engage-passivecandidates/, [Accessed April, 14th,2015]

Rahman, N., Arora, J.& I. Kularatne,(2014) Employers’ perceptions of using social media for recruitment, Asia Pacific Journal of Business and Management, Volume 5(1), 1-12

http://www.1stonlinesolutions.bg/blog/linkedin-facebook-v-protsesa-na-podbor/

http://kariera20.com/lichen-branding/social-recruiting-infographic/

www.adecco.com/worktrends

http://linkedin.azcheta.com
##submission.copyrightStatement##

##submission.license.cc.by-nc-nd4.footer##