"Авангардни научни инструменти в управлението" е научно списание, издавано от Bulgarian Academic Simulation and Gaming Association (BASAGA), което публикува статии на Български и английски. Официално е регистрирано с ISSN 1314-0582.

Това е архивът на научното списанието, от брой 1 до брой 10 (2010 - 2015 г.), когато настоящата автоматизирана онлайн платформа за публикуване на списанието все още не работеше.

Кликнете върху картинката на избрания от вас брой за да го свалите във вид на PDF...

 
 
 

брой 1 (1) 2010

брой 2 (2) 2010

брой 3 (3) 2010

брой 1 (4) 2011

брой 1 (5) 2012

брой 1 (6) 2013

брой 2 (7) 2013

брой 1 (8) 2014

брой 2 (9) 2014

брой 1 (10) 2015