Подходи за структуриране на портфейл от ЦК в контекста на класическите теории

  • Георги Христов
  • Боян Ломев

Abstract

Целта на изследването е да бъдат разгледани възможностите за съставяне на портфейли от рискови ценни книжа според класическата портфейлна методология на Хари Марковиц и да се потърси резултат за тяхната ефективност и перспективност, на базата на реални пазарни данни, като се използва спорен, но поведенчески обоснован, действително прилаган подход, от практиката на българско управляващо дружество.
Published
2017-11-08