Предпоставки и фактори за корупцията в публичната администрация на Република България

  • Нешо Димитров Малчев

Abstract

Настоящият доклад представя корупцията като глобална заплаха, която се проявява както по отношение на икономическото развитие на отделните страни и за международните им връзки, така и по отношение на световната икономика и политика като цяло. Различните форми на злоупотреба с власт за лично или групово облагодетелстване в ущърб или за сметка на обществения интерес придобиват особено голяма актуалност в страните в преход, които са изправени пред необходимостта едновременно да изграждат новите демократични институции и да създават нужните предпоставки за развитието на пазарни стопански отношения.

Author Biography

Нешо Димитров Малчев
докторант

References

1. Корупционни практики и превенция на корупцията. Учебно помагало. Център за изследване на демокрацията. София, 2004 г.
2. Влахов, Ив. Икономика и корупция. „Антикорупция". С, 2000.
3. Стойчев, Ст. Конституционно право. С, 2002, с. 425.
4. Стефанова, М. Местна власт и местно самоуправление. София
5. Антикорупция. Учебно помагало. Коалиция 2000 и Център за изследване на демокрацията. София.
6. Корупция и антикорупция. Център за изследване на демокрацията. София.
Интернет източници:
http://www.anticoiruption.bg
http://www.bulgariagateway.org/bg/58/browser.php?cat_Jd=1 type=article
http://www.vitosha-research..com/publications.php?c=415&bc=67&start=5&max=5
http://www.csp-sofia.org/docs/publications.phtml
http://www.vitosharesearchxom/publications.php?c=415&bc=67&start=5&max
Published
2017-11-05
How to Cite
Малчев, Н. (2017). Предпоставки и фактори за корупцията в публичната администрация на Република България. Vanguard Scientific Instruments in Management, 12(1). Retrieved from https://vsim-journal.info/index.php?journal=vsim&page=article&op=view&path[]=121