Финансовите предизвикателства пред фармацевтичната индустрия в България

  • Petar Atanasov Atanasov Plovdiv, Tzar Asen 24

Abstract

Фармацевтичната индустрия в България е високо технологична и работеща в условия на остра конкуренция с едни от най-големите световни производители на един от най-малките пазари в Европа. Тя е основно генерична и  изключително експортно ориентирана.  За успешното и развитие са нужни, както адекватната роля на държавата в областта на регулацията и насърчаването на експорта, така и прилагането на съвременни и адекватни модели, с които успешно да отговори на динамиката на пазара..

 

References

CredoWeb. (2013). Анализ на пазара на лекарства у нас по отношение на генеричните медикаменти. Свалено от http://www.credoweb.bg/analiz-na-pazara-na-lekarstva-u-nas-po-otnoshenie-na-generichnite-medikamenti-content-20151.html
European Parlament Policy Department economic and scientific policy. (2011). Differencess in costs of and access to pharmacecutical products in the EU.
Puls.bg. (2012). Фармацевтичният пазар у нас, в малко цифри и парадокси. Свалено от Puls.bg: http://www.puls.bg/health/highlights/news_9551.html
IMS Institute. (2013). The Global Use of Medicines:.
IMS Institute for Healthcare Informatics. (2012). The Global Use of Medicines: Outlook Through 2016. Parsippany, NJ 07054.
JSB Intelligence. (2005). Strategic Analysis of the Pharma Market, Future. Свалено от http://www.fgcasal.org/politicafarmaceutica/docs/jsb_intelligence.pdf
klassa.bg. (2010). Фармацевтични гиганти прекрояват българския генеричен пазар С разширяващо се присъствие у нас са израелска, германска и американска компания. Свалено от http://www.klassa.bg/news/Read/article/136408_%D0%A4%D0%B0%D1%80%D0%BC%D0
Statista the Statistics Portal. (2015). Statistics and facts about the pharmaceutical industry worldwide. Свалено от http://www.statista.com/topics/1764/global-pharmaceutical-industry/
Българска агенция за инвестиции. (2012). България е най-предпочитаното място за аутсорсинг в Европа.
Изпълнителна Агенция по Лекарствата. (2013). Годишен доклад за дейността.
Инженеринг ревю. (2011). Фармацевтичната индустрия у нас със стабилен ръст и добри перспективи. Свалено от Инженеринг ревю: http://engineering-review.bg/engineering-statii.aspx?br=67&rub=705&id=1686
Капитал. (2014). Над 30 медикамента излизат от производство заради твърде ниска цена. Свалено от http://www.capital.bg/politika_i_ikonomika/bulgaria/2014/05/11/2297200_nad_30_medikament
Капитал. (2015). Топ 10 на фармацевтичните компании в България.
Комисия за Защита на Конкуренцията -IMS Health. (2005). СЕКТОРЕН АНАЛИЗ НА ПРОИЗВОДСТВОТО И ТЪРГОВИЯТА С ЛЕКАРСТВА.
МЕЖДУНАРОДНАТА БАНКА ЗА ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ И РАЗВИТИЕ . (2015). Окончателен доклад с препоръки за.
Николова, Д. (2011). Пазар неподвластен на кризата. Дневник.
Статистически Годишник. (2014). Износ и внос.
трифонов, К. (2011). Фармацевтичната промишленост в България. Свалено от Инженеринг ревю: http://engineering-review.bg/engineering-statii.aspx?br=68&rub=719&id=1708
Трифонов, К. (2012). Медикаменти и цени – сравнение между. София: IMS Health Bulgaria.
Published
2017-11-04
How to Cite
Atanasov, P. (2017). Финансовите предизвикателства пред фармацевтичната индустрия в България. Vanguard Scientific Instruments in Management, 12(1). Retrieved from https://vsim-journal.info/index.php?journal=vsim&page=article&op=view&path[]=72