HUMAN RESOURCES AND PRIORITIES IN TRANSPORT IN BULGARIA

  • Svetlozar Manasiev
Keywords: human resources, transport

Abstract

Transport, as an industry of the Bulgarian economy, and mostly the human resources engaged in it, is influenced by a number of market and political changes. These changes are reflected in the official statistical data for the sector, which on the other hand indicate the opportunities for implementation of projects, plans, strategies. An example of the latter in the Transport sector is the “Strategy for the Development of the Transport System of the Republic of Bulgaria Until 2020”. The prompt and timely entry of statistical data reflecting the variations is the grounds for timely changes to be undertaken within the strategic activities implementation.

References

1. Apostolov, L., 2012. Osobenosti na kabotazhnite prevozi v ES, sp. Kamioni, br. 2.
2. Arnaudov, B., 2013. Tendencii v razvitieto na choveshkite resursi v transporta, IK – UNSS, Sofia.
3. Bakalova, V., Nikolova, H., 2010. Ikonomika na transporta, UI Stopanstvo, Sofia.
4. Dimitrov, K., 2009. Suvremenni aspekti v upravlenieto na choveshkite resursi, studiya, NT na UNSS, I. Stopanstvo, tom 2, Sofia.
5. http:/ /ec.europa.eu/eurostat.
6. Iliev, Y., 2006., Upravlenie na choveshkite resursi – neobhodimiya prehod ot naukata kum praktikata na bulgarskite firmi, Godishnik na UNSS, S.
VANGUARD SCIENTIFIC INSTRUMENTS IN MANAGEMENT, vol. 11, no. 1, 2015, ISSN 1314-0582
7. Ivanov, M., 2014. Razvitie na kontshesioniraneto v Bulgariya, disertatshiya, UNSS.
8. Lakov, V., 2012., Metodi za podobryavane na kachestvoto na avtomobilnata transportna sistema, statiya, NS Mehanika, transport, komunikatshii, br. 1, st. 0648.
9. Minkov, T., 2009a. Avtomobilniyat transport I okolnata sreda – osnovni problem I nachini za tyahnoto razreshavane, sp. Ikonomika, Sofiya.
10. Minkov, T., 2009b., Vliyanie na avtomobilniya transport vurhu okolnata sreda, Izd. Ikonomicheski alternative – UNSS, Sofiya.
11. MTITS.
12. Mutafchiev, L., 1994. Ikonomika na transporta, Sofiya.
13. NSI.
14. Official Jurnal of the European Union, 21.06.2005.
15. Purvanov, H., 2007. Nyakoi tendentshii v razvitieto na evropeyskata transportna sistema, Ikonomicheski alternative, br. 5.
16. Tshevtkova, S., Minkov, T., 2009., Nasoki za namalyavane na vrednoto vuzdeystvie na avtomobilniya transport vurhu okolnata sreda, Izd. Krisan-S, Sofiya.
17. www.nsi.bg/bg/cntent/7711/сектор-h-„транспорт-складиране-и-пощи”.
Published
2017-08-16