[1]
Велковска, Г. 2017. УСТРОЙСТВЕНОТО ПЛАНИРАНЕ – МЕХАНИЗЪМ В УПРАВЛЕНИЕТО НА ТЕРИТОРИАЛНОТО РАЗВИТИЕ. Vanguard Scientific Instruments in Management. 12, 1 (Nov. 2017).