Велковска, Г. (2017). УСТРОЙСТВЕНОТО ПЛАНИРАНЕ – МЕХАНИЗЪМ В УПРАВЛЕНИЕТО НА ТЕРИТОРИАЛНОТО РАЗВИТИЕ. Vanguard Scientific Instruments in Management, 12(1). Retrieved from https://vsim-journal.info/index.php?journal=vsim&page=article&op=view&path[]=129