Велковска, Г. (2017) “УСТРОЙСТВЕНОТО ПЛАНИРАНЕ – МЕХАНИЗЪМ В УПРАВЛЕНИЕТО НА ТЕРИТОРИАЛНОТО РАЗВИТИЕ”, Vanguard Scientific Instruments in Management, 12(1). Available at: https://vsim-journal.info/index.php?journal=vsim&page=article&op=view&path[]=129 (Accessed: 5March2024).