[1]
Г. Велковска, “УСТРОЙСТВЕНОТО ПЛАНИРАНЕ – МЕХАНИЗЪМ В УПРАВЛЕНИЕТО НА ТЕРИТОРИАЛНОТО РАЗВИТИЕ”, Vanguard Scientific Instruments in Management, vol. 12, no. 1, Nov. 2017.